Mladički leglo G

Pri 15 tednih

Gino 15 tednov_1

Gino 15 tednov_2

Gracia Mia 15 tednov_2

Gracia Mia 15 tednov_1

Gaia Mae 15 tednov_1

Gaia Mae 15 tednov_2

Gabbi 15 tednov_2

Gabbi 15 tednov_1

Pri 9 tednih

Gino 9 tednov_2

Gino 9 tednov_1

Gracia Mia 9 tednov_1

Gracia Mia 9 tednov_2

Gaia Mae 9 tednov_1

Gaia Mae 9 tednov_2

Gabbi 9 tednov_1

Gabbi 9 tednov_2

Pri 5 tednih

Gino 5 tednov_1

Gino 5 tednov_2

Gracia Mia 5 tednov_2

Gracia Mia 5 tednov_1

Gaia Mae 5 tednov_1

Gaia Mae 5 tednov_2

Gabbi 5 tednov_1

Gabbi 5 tednov_2

Comments are closed.